บริษัท เอเชียอุตสาหกรรมโฟม จำกัด

สำนักงาน:

84/9 ถนนสายเอเชีย หมู่ 7 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร: +66 74 (210217), (210521), (210524)

แฟกซ์: +66 74 (210404), (210832)

ฝ่ายขาย: sales@asiafoamindustry.com, asiafoamindustry@yahoo.com

ฝ่ายจัดซื้อ: purchasing@asiafoamindustry.com

โรงงานที่ 1:

เอเชียแพ็ค

44/1 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90290

Factory 2 Address:

97 ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90290

Factory 3 Address:

สหชัยพลาสติก

84 / 12-15 ถนนสายเอเชีย หมู่ 7 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร: +66 74 (210217), (210521), (210524)

แฟกซ์: +66 74 (210404), (210832)

อีเมล: sahachai99@yahoo.com

ติดต่อเรา
Antanoid by MisterAnt