บริษัท เอเชียอุตสาหกรรมโฟม จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2521 ในอำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา โดยคุณ วิเชียร แซ่ว่อง และคุณ ซียิน แซ่ว่อง โดยจำหน่ายสินค้าครอบคลุมอุตสาหกรรมการประมงและ 14 จังหวัดภาคใต้

ทั้งนี้บริษัท เอเชียอุตสาหกรรมโฟม จำกัด อยู่ห่างจากชายแดนประเทศมาเลเซีย ไม่ถึง 60 กิโลเมตร โดยครอบคลุมลูกค้าทั้ง มาเลเซีย และ แพปลา

ในปี 2532 บริษัท เอเชีย เอเชียอุตสาหกรรมโฟม จำกัด ได้มีการขยายโรงงานแห่งแรก บนพื้นที่กว่า 3400 ตารางเมตร และเป็นบริษัทแห่งเดียวและแห่งแรกในภาคใต้ที่ผลิตสินค้าจากพลาสติก และถุงสำหรับใช้ในห้องเย็น ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ บริษัท เอเชียอุตสาหกรรมโฟม จำกัด กลายเป็นผู้นำทางธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกในภาคใต้

ในปี 2535 บริษัทได้มีการจัดตั้งโรงงานแห่งที่ 2 บนพื้นที่กว่า 6400 ตารางเมตร และกลายเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์จากโฟม ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ และเจริญเติบโตมายาวนานจนถึงทุกวันนี้

ส่วนโรงงานแห่งที่ 3 ได้ก่อตั้งขึ้นบนพื้นที่กว่า 3500 ตารางเมตร ในปี 2545 และเป็นแหล่งแรกในภาคใต้ในการผลิต กล่องโฟมบรรจุอาหาร รวมทั้งถ้วยโฟม

จนกระทั่งทุกวันนี้บริษัทเป็นผู้นำได้การผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติก จำหน่าย สำหรับคนในท้องถิ่น และส่งออกต่างประเทศ โดยสินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักกันดีในท้องตลาด รวมทั้งยืดถือคุณภาพมาอย่างยาวนาน และราคาไม่แพง

บริษัทมีการเจริญเติบโตและพัฒนาสิ่งที่ดีเพื่อคุณ

เกี่ยวกับเรา
Antanoid by MisterAnt