ผลิตภัณฑ์โฟม กล่องโฟม โฟมแผ่น โฟมก้อน โฟมก้อนไม่ติดไฟ สินค้าใช้ครั้งเดียว กล่องใส่อาหาร ถ้วยโฟม ถาดโฟม แก้วพลาสติก ช้อนส้อมพลาสติก กระดาษห่ออาหาร บรรจุภัณฑ์ ถุงขยะ ถุงช็อปปิ้ง เทปรัด ถุงพลาสติก HDPE ถุงพลาสติก LDPE/LLDPE ถุงพลาสติก PP ถุงสุญญากาศ เทปกาว OPP ตะกร้าพลาสติก ตะกร้าสี่เหลี่ยม ตะกร้ากลม กล่องพลาสติก กล่องสี่เหลี่ยม กล่องกลม กล่องใส่น้ำจิ้ม
กล่องโฟม

กล่องโฟมทุกกล่องผลิตจากวัสดุ Polystyrene

รหัส ชื่อสินค้า รายละเอียด  
C1 กล่องโฟม

ขนาด
     608 x 457 x 312 (มม.)

ความหนา
     30 มม.

ความจุ
     35 กก.

การบรรจุ
     3 กล่อง/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
C10 กล่องโฟม

ขนาด
     555 x 360 x 305 (มม.)

ความหนา
     30 มม.

ความจุ
     30 กก.

การบรรจุ
     10 กล่อง/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
C11 กล่องโฟม

ขนาด
     568 x 320 x 220 (มม.)

ความหนา
     25 มม.

ความจุ
     25 กก.

การบรรจุ
     10 กล่อง/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
C12 กล่องโฟม

ขนาด
     330 x 285 x 110 (มม.)

ความหนา
     15 มม.

ความจุ
     5 กก.

การบรรจุ
     20 กล่อง/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
C13 กล่องโฟม

ขนาด
     360 x 275 x 365 (มม.)

ความหนา
     25 มม.

ความจุ
     15 กก.

การบรรจุ
     20 กล่อง/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
C3 กล่องโฟม

ขนาด
     608 x 457 x 262 (มม.)

ความหนา
     30 มม.

ความจุ
     30 กก.

การบรรจุ
     3 กล่อง/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
C4 กล่องโฟม

ขนาด
     493 x 365 x 373 (มม.)

ความหนา
     27 มม.

ความจุ
     25 กก.

การบรรจุ
     10 กล่อง/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
C5 กล่องโฟม

ขนาด
     482 x 356 x 371 (มม.)

ความหนา
     23 มม.

ความจุ
     20 กก.

การบรรจุ
     10 กล่อง/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
C6 กล่องโฟม

ขนาด
     380 x 283 x 280 (มม.)

ความหนา
     20 มม.

ความจุ
     10 กก.

การบรรจุ
     10 กล่อง/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
C7 กล่องโฟม

ขนาด
     570 x 400 x 285 (มม.)

ความหนา
     18 มม.

ความจุ
     20 กก.

การบรรจุ
     10 กล่อง/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
C8 กล่องโฟม

ความหนา
     12 มม.

ความจุ
     5 กก.

การบรรจุ
     10 กล่อง/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
C9 กล่องโฟม

ขนาด
     992 x 360 x 305 (มม.)

ความหนา
     30 มม.

ความจุ
     50 กก.

การบรรจุ
     10 กล่อง/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
Crab Divider กล่องโฟม

ขนาด
     429 x 297 x 90 (มม.)

ความหนา
     15 มม.

ความจุ
     5 กก.

การบรรจุ
     20 กล่อง/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
ผลิตภัณฑ์
Antanoid by MisterAnt