ผลิตภัณฑ์โฟม กล่องโฟม โฟมแผ่น โฟมก้อน โฟมก้อนไม่ติดไฟ สินค้าใช้ครั้งเดียว กล่องใส่อาหาร ถ้วยโฟม ถาดโฟม แก้วพลาสติก ช้อนส้อมพลาสติก กระดาษห่ออาหาร บรรจุภัณฑ์ ถุงขยะ ถุงช็อปปิ้ง เทปรัด ถุงพลาสติก HDPE ถุงพลาสติก LDPE/LLDPE ถุงพลาสติก PP ถุงสุญญากาศ เทปกาว OPP ตะกร้าพลาสติก ตะกร้าสี่เหลี่ยม ตะกร้ากลม กล่องพลาสติก กล่องสี่เหลี่ยม กล่องกลม กล่องใส่น้ำจิ้ม
ถุงช็อปปิ้ง

รหัส ชื่อสินค้า รายละเอียด  
HD Bags 1220 ถุงช็อปปิ้งใส

ขนาด
     ก12" x ย20", กำหนดเอง

การบรรจุ
     300 ชิ้น / 500 กรัม

มีบริการพิมพ์โลโก้

หยิบใส่ตะกร้า
HD Bags 1226 ถุงช็อปปิ้งใส

ขนาด
     ก12" x ย26", กำหนดเอง

การบรรจุ
     300 ชิ้น / 500 กรัม

มีบริการพิมพ์โลโก้

หยิบใส่ตะกร้า
HD Bags 1530 ถุงช็อปปิ้งใส

ขนาด
     ก15" x ย30", กำหนดเอง

การบรรจุ
     300 ชิ้น / 500 กรัม

มีบริการพิมพ์โลโก้

หยิบใส่ตะกร้า
HD Bags 611 ถุงช็อปปิ้งใส

ขนาด
     ก6" x ย11", กำหนดเอง

การบรรจุ
     300 ชิ้น / 500 กรัม

มีบริการพิมพ์โลโก้

หยิบใส่ตะกร้า
HD Bags 614 ถุงช็อปปิ้งใส

ขนาด
     ก6" x ย14", กำหนดเอง

การบรรจุ
     300 ชิ้น / 500 กรัม

มีบริการพิมพ์โลโก้

หยิบใส่ตะกร้า
HD Bags 816 ถุงช็อปปิ้งใส

ขนาด
     ก8" x ย16", กำหนดเอง

การบรรจุ
     300 ชิ้น / 500 กรัม

มีบริการพิมพ์โลโก้

หยิบใส่ตะกร้า
HD Bags 918 ถุงช็อปปิ้งใส

ขนาด
     ก9" x ย18", กำหนดเอง

การบรรจุ
     300 ชิ้น / 500 กรัม

มีบริการพิมพ์โลโก้

หยิบใส่ตะกร้า
ผลิตภัณฑ์
Antanoid by MisterAnt