ผลิตภัณฑ์โฟม กล่องโฟม โฟมแผ่น โฟมก้อน โฟมก้อนไม่ติดไฟ สินค้าใช้ครั้งเดียว แก้วพลาสติก ช้อนส้อมพลาสติก กระดาษห่ออาหาร บรรจุภัณฑ์ ถุงขยะ ถุงช็อปปิ้ง เทปรัด ถุงพลาสติก HDPE ถุงพลาสติก LDPE/LLDPE ถุงพลาสติก PP ถุงสุญญากาศ เทปกาว OPP ตะกร้าพลาสติก ตะกร้าสี่เหลี่ยม ตะกร้ากลม กล่องพลาสติก กล่องสี่เหลี่ยม กล่องกลม กล่องใส่น้ำจิ้ม
โฟมแผ่น

ผลิตภัณฑ์โฟมแผ่นทั้งหมดผลิตมาจากโปลีสไทรีน (Polystyrene) บริษัทส่งออกโฟมแผ่นและโฟมก้อนให้แก่ลูกค้าของบริษัท ในอเมริกาเหนือและครอบคลุมทวีปเอเชียทั้งหมด โดยโฟมแผ่นที่ผลิตมีความหนาแน่นตั้งแต่ 11kg/m3 ถึง 25kg/m3 หรือ 0.8 ปอนด์, 1.0 ปอนด์, 1.25 ปอนด์, 1.5 ปอนด์, 2.0 ปอนด์ เรายินดีผลิตสินค้าตามความหนาแน่นและขนาดที่ลูกค้าต้องการ หากต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาแน่นและขนาดอื่นๆ กรุณาส่งอีเมลมาที่ asiafoamindustry@yahoo.com เบอร์โทร/ไลน์ 0818973887,0633236936,0945588330

รหัส ชื่อสินค้า รายละเอียด  
01. FN052448
โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3,

  หรือ 0.8-2.0 (ปอนด์)

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     5 มม.

การบรรจุ
     100 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
02. FN1/22448
  FP1/22448
โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3,

  หรือ 0.8-2.0 (ปอนด์)

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     1/2"

การบรรจุ
     60 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
03. FN12448
  FP12448
โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3,

  หรือ 0.8-2.0 (ปอนด์)

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     1"

การบรรจุ
     30 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
04. FN11/22448
  FP11/22448
โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3,

  หรือ 0.8-2.0 (ปอนด์)

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     1 1/2"

การบรรจุ
     20 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
05. FN3/42448
  FP3/42448
โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3,

  หรือ 0.8-2.0 (ปอนด์)

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     3/4"

การบรรจุ
     40 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
06. FN12448
  FP12448
โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3,

  หรือ 0.8-2.0 (ปอนด์)

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     1"

การบรรจุ
     30 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
07. FN11/22448
โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3,

  หรือ 0.8-2.0 (ปอนด์)

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     1 1/2"

การบรรจุ
     20 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
08. FN22448
โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3,

  หรือ 0.8-2.0 (ปอนด์)

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     2"

การบรรจุ
     15 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
09. FN32448
โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3,

  หรือ 0.8-2.0 (ปอนด์)

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     3"

การบรรจุ
     10 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
10. FN42448
โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3,

  หรือ 0.8-2.0 (ปอนด์)

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     4"

การบรรจุ
     8 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
11. FN52448
โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3,

  หรือ 0.8-2.0 (ปอนด์)

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     5"

การบรรจุ
     6 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
12. FN62448
โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3,

  หรือ 0.8-2.0 (ปอนด์)

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     6"

การบรรจุ
     5 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
13. FN122448
โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3,

  หรือ 0.8-2.0 (ปอนด์)

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     12"

การบรรจุ
     2 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
14. FN142448
โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3,

  หรือ 0.8-2.0 (ปอนด์)

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     14"

การบรรจุ
     1 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
15. FN202448
โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3,

  หรือ 0.8-2.0 (ปอนด์)

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     20"

การบรรจุ
     1 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
16. FN242448
โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3,

  หรือ 0.8-2.0 (ปอนด์)

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     24"

การบรรจุ
     1 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
17. FN244848
โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3,

  หรือ 0.8 - 2.0 (ปอนด์)

ขนาด
     ก48" x ย48"

ความหนา
     24"

การบรรจุ
     1 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
18. FN2448144
โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3,

  หรือ 0.8-2.0 (ปอนด์)

ขนาด
     ก48" x ย144"

ความหนา
     24"

การบรรจุ
     1 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
ผลิตภัณฑ์
Antanoid by MisterAnt