ผลิตภัณฑ์โฟม กล่องโฟม โฟมแผ่น โฟมก้อน โฟมก้อนไม่ติดไฟ สินค้าใช้ครั้งเดียว กล่องใส่อาหาร ถ้วยโฟม ถาดโฟม แก้วพลาสติก ช้อนส้อมพลาสติก กระดาษห่ออาหาร บรรจุภัณฑ์ ถุงขยะ ถุงช็อปปิ้ง เทปรัด ถุงพลาสติก HDPE ถุงพลาสติก LDPE/LLDPE ถุงพลาสติก PP ถุงสุญญากาศ เทปกาว OPP ตะกร้าพลาสติก ตะกร้าสี่เหลี่ยม ตะกร้ากลม กล่องพลาสติก กล่องสี่เหลี่ยม กล่องกลม กล่องใส่น้ำจิ้ม
โฟมแผ่น

ผลิตภัณฑ์โฟมแผ่นทั้งหมดผลิตมาจาก Polystyrene บริษัทส่งออกโฟมแผ่นและโฟมก้อนให้แก่ลูกค้าของบริษัท ในอเมริกาเหนือและครอบคลุมทวีปเอเชียทั้งหมด โดยโฟมแผ่นที่ผลิตมีความหนาแน่นตั้งแต่ 11kg/m3 ถึง 25kg/m3 เรายินดีผลิตสินค้าตามความหนาแน่นและขนาดที่ลูกค้าต้องการ หากต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาแน่นและขนาดอื่นๆ กรุณาส่งอีเมลมาที่ "sales@asiafoamindustry.com"

รหัส ชื่อสินค้า รายละเอียด  
- โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3

ขนาด
     ก14" x ย22"

ความหนา
     1/8"

การบรรจุ
     100 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
- โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3

ขนาด
     ก16" x ย16"

ความหนา
     1/8"

การบรรจุ
     100 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
- โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3

ขนาด
     ก19" x ย19"

ความหนา
     1/8"

การบรรจุ
     200 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
- โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3

ขนาด
     ก33" x ย33"

ความหนา
     1/8"

การบรรจุ
     200 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
- โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     1/2"

การบรรจุ
     60 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
- โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     3/4"

การบรรจุ
     40 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
- โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     1"

การบรรจุ
     30 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
- โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     1 1/2"

การบรรจุ
     20 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
- โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     2"

การบรรจุ
     15 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
- โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     3"

การบรรจุ
     10 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
- โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     4"

การบรรจุ
     8 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
- โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3

ขนาด
     ก12" x ย48"

ความหนา
     5"

การบรรจุ
     12 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
- โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     5"

การบรรจุ
     6 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
- โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3

ขนาด
     ก12" x ย48"

ความหนา
     6"

การบรรจุ
     10 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
- โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     6"

การบรรจุ
     5 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
- โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3

ขนาด
     ก12" x ย48"

ความหนา
     12"

การบรรจุ
     4 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
- โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     12"

การบรรจุ
     2 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
- โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     14"

การบรรจุ
     1 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
- โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     16"

การบรรจุ
     1 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
- โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     20"

การบรรจุ
     1 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
- โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     22"

การบรรจุ
     1 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
- โฟมแผ่น

ความหนาแน่น
     16 กก./ม.3, 20 กก./ม.3, 24 กก./ม.3

ขนาด
     ก24" x ย48"

ความหนา
     24"

การบรรจุ
     1 แผ่น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
ผลิตภัณฑ์
Antanoid by MisterAnt