ผลิตภัณฑ์โฟม กล่องโฟม โฟมแผ่น โฟมก้อน โฟมก้อนไม่ติดไฟ สินค้าใช้ครั้งเดียว กล่องใส่อาหาร ถ้วยโฟม ถาดโฟม แก้วพลาสติก ช้อนส้อมพลาสติก กระดาษห่ออาหาร บรรจุภัณฑ์ ถุงขยะ ถุงช็อปปิ้ง เทปรัด ถุงพลาสติก HDPE ถุงพลาสติก LDPE/LLDPE ถุงพลาสติก PP ถุงสุญญากาศ เทปกาว OPP ตะกร้าพลาสติก ตะกร้าสี่เหลี่ยม ตะกร้ากลม กล่องพลาสติก กล่องสี่เหลี่ยม กล่องกลม กล่องใส่น้ำจิ้ม
ถาดโฟม

รหัส ชื่อสินค้า รายละเอียด  
T1111 ถาดโฟม

ขนาด
     ก110 x ย110 x ส29 (มม.)

การบรรจุ
     3,000 ชิ้น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
T1119 ถาดโฟม

ขนาด
     ก110 x ย190 x ส16 (มม.)

การบรรจุ
     1,000 ชิ้น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
T1313 ถาดโฟม

ขนาด
     ก130 x ย130 x ส19 (มม.)

การบรรจุ
     3,000 ชิ้น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
T1319 ถาดโฟม

ขนาด
     ก130 x ย190 x ส15 (มม.)

การบรรจุ
     2,000 ชิ้น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
T1420 ถาดโฟม

ขนาด
     ก140 x ย200 x ส15 (มม.)

การบรรจุ
     1,000 ชิ้น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
T1521 ถาดโฟม

ขนาด
     ก150 x ย210 x ส18 (มม.)

การบรรจุ
     1,000 ชิ้น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
T2020 ถาดโฟม

ขนาด
     ก200 x ย200 x ส20 (มม.)

การบรรจุ
     600 ชิ้น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
T915 ถาดโฟม

ขนาด
     ก90 x ย150 x ส11 (มม.)

การบรรจุ
     2,000 ชิ้น/แพ็ค

หยิบใส่ตะกร้า
ผลิตภัณฑ์
Antanoid by MisterAnt